dopravna nehoda s autom na leasing

Dopravná nehoda s autom na leasing

Čo s autom na leasing po dopravnej nehode? Kto si myslí, že okamihom havárie prestane leasingovej spoločnosti splácať, je na veľkom omyle. Pritom nezáleží na tom, či je auto nehodou zničené natoľko, že ho už nemožno ďalej užívať, alebo postačí len oprava. Kým sa nevyjadrí poisťovňa, máte zviazané ruky. Pri havárii auta nadobudnutého na leasing je nutné dodržať nasledujúci postup.

Čo robiť pri dopravnej nehode s autom na leasing

Postup pri totálnej škode, tzv. totálke (auto nebude možné, príp. sa nevyplatí opraviť):

 • Prvým krokom po dopravnej nehode je privolanie polície – v prípade, ak škoda na vozidle presiahne desaťnásobok minimálnej mzdy, alebo ak sa nezhodnete na vinníkovi.
 • Ďalej ste povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poistnú udalosť do príslušnej poisťovne a písomne aj lízingovej spoločnosti. Pri oznámení poistnej udalosti potrebujete: kópiu protokolu o dopravnej nehode, osvedčenie o evidencii motorového vozidla, vodičský preukaz, doklad o povinnom zmluvnom poistení a číslo poistnej zmluvy.
 • Poisťovňa vykoná obhliadku a určí, či ide o totálnu škodu (teda, že vozidlo už nie je možné opraviť). Likvidátor prehliadne poškodené vozidlo, nafotí ho, spíše o ňom zápis a stanoví, či sa jedná o totálnu škodu.
 • Poisťovňa ukončí poistnú udalosť likvidačnou správou, kde určí v prípade totálnej škody hodnotu použiteľných zvyškov vozidla (vraku) a poistné plnenie poukáže na účet lízingovej spoločnosti.
 • Kým leasingová spoločnosť nedostane rozhodnutie poisťovne o totálnej havárii, splátkový kalendár zostáva zachovaný, takže musíte leasing naďalej splácať!
 • Počas likvidácie poistnej udalosti nemôžete vykonávať žiadne opravy na vozidle bez súhlasu lízingovej spoločnosti.
 • Na základe likvidačnej správy lízingová spoločnosť vypracuje predbežné účtovné vyrovnanie.
 • Vrak sa prednostne ponúka za cenu určenú v likvidačnej správe na predaj Vám ako klientovi. Ak nemáte záujem, predá sa tretej osobe.
 • Po odpredaji vraku sa v zmysle všeobecných zmluvných podmienok lízingová zmluva predčasne ukončí a účtovne vyrovná. Preplatok vám vrátia, nedoplatok musíte uhradiť.

Postup pri čiastkovej škode:

 • Prvým krokom po dopravnej nehode je privolanie polície – v prípade, ak škoda na vozidle presiahne desaťnásobok minimálnej mzdy, alebo ak sa nezhodnete na vinníkovi.
 • Ďalej ste povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poistnú udalosť do príslušnej poisťovne a písomne aj lízingovej spoločnosti. Pri oznámení poistnej udalosti potrebujete: kópiu protokolu o dopravnej nehode (škodovej udalosti), osvedčenie o evidencii motorového vozidla, vodičský preukaz, doklad o povinnom zmluvnom poistení a číslo poistnej zmluvy.
 • Poisťovňa vykoná obhliadku poškodeného automobilu.
 • V prípade čiastkovej škody požiada poisťovňa alebo vy lízingovú spoločnosť o súhlas na uvoľnenie poistného plnenia v prospech autorizovaného servisu, ktorý vykonáva opravu vozidla.

Jeden komentár na Dopravná nehoda s autom na leasing

 1. trochu hlupe. a mne ostane co? oci pre plac? ak som nebol vinnik nemam ani auto a popripade este bude treba doplatit. auto zaplatim a ja sa mam sudit s vinnikom ci co?